Your browser does not support JavaScript!
行銷科
歡迎來到新生醫護管理專科學校 行銷與流通科
99-1
新生拔河比賽 [ 2012-02-01 ]
行銷101班連三場獲勝,晉級前四強,將於校慶當天再度展現團結合作的精神。
商科聯合迎新 [ 2012-02-01 ]
 
進路輔導說明會 [ 2012-02-01 ]
 
商科電腦打字比賽 [ 2012-02-01 ]
 
 
 
 
聖誕節活動 [ 2012-02-01 ]